Kapliczki i krzyże przydrożne Kółka Żabieckiego


Biały krzyż

ID: kolkozabieckie01
Opis: Krucyfiks z metalowych rur, z zawieszoną figurą Chrystusa. Rury tworzące krzyż na końcach zostały zaklepane i zeszlifowane, tworząc specyficzną ozdobę. Cały krucyfiks pomalowany jest na jednolity, biały kolor. Obok widoczny jest niski, betonowy fundament, być może fundator planował postawienie konstrukcji chroniącej figurę. Przed krucyfiksem posadzona wielka, rozrośnięta tuja. Fundator, data i intencja powstania kapliczki nieznane.
Współrzędne GPS: 50°20'38.8"N 21°05'25.2"EFigura Matki Bożej Niepokalanej

ID: kolkozabieckie02
Opis: Kapliczka z figurą Maryi Niepokalanej, stojąca na prywatnej posesji. Figura postawiona na betonowym cokole, zakończonym na górze rozszerzonym gzymsem, a na dole przechodzącym w schodki. Całość postawiona na betonowym fundamencie. Sama figura, najprawdopodobniej również z betonowego lub gipsowego odlewu, pomalowana. Nad figurą Matki Boskiej Niepokalanej umieszczony blaszany daszek w kształcie półkola, z wygiętymi brzegami, zdobiony wyciętymi w kształcie trójkątów zębami. Daszek umieszczony jest na artystycznie wygiętych prętach. Wokół kapliczki rosną wysokie tuje. Na środku cokołu, od strony drogi, umieszczona jest tabliczka z napisem, i tu ciekawostka - napis zawiera błąd ortograficzny. Brzmi on (pisowna oryginalna): "KU CZCI NAJŚWIĘTRZEJ MARII NIEPOKALANEJ. ROK 1962". Niżej znajduje się tabliczka z imionami i nazwiskiem fundatorów - niestety stojąca donica z kwiatem zasłaniała ją skutecznie, a w obejściu nie zastałem nikogo, kto mógłby mi pomóc ją obejrzeć.
Współrzędne GPS: 50°21'00.3"N 21°05'11.4"E
Projekt i kodowanie Sławomir Cudny 2016. Materiały można wykorzystać za zgodą autora