Kapliczki i krzyże przydrożne Kępy Lubawskiej


Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej

ID: kepalubawska01
Opis: Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej stoi na rozwidleniu dróg, tuż przy remizie OSP. Jej fundatorami w roku 1930 byli mieszkańcy wsi Kępa Lubawska, taka informacja zamieszczona jest na tarczy na przedniej ścianie cokołu. Kapliczka typowa dla tej postaci Matki Boskiej. Figura stoi z rozłożonymi rękami, stopami depcze węża, widoczne jest nawet jabłko w jego pysku. Kolorystyka również jest charakterystyczna dla tego typu wyobrażeń Maryi. Cała figura ustawiona jest na niewysokiej kolumnie, zakończonej na górze gzymsem, na dole schodkowym fundamentem. Dookoła kapliczki niewysoki metalowy płotek, wykonany później niż sama kapliczka. Nad figurą Matki Boskiej półkolisty daszek, wsparty na czterech prętach, wykończenie blaszanego daszku w postaci trójkątnych zębów. Na szczycie zadaszenia krzyż z metalowych prętów, spawany. Na tarczy na przedniej ścianie cokołu napis "O MARJO NIEPOKALANIE POCZĘTA MÓDL SIĘ ZA NAMI. OFIARA WSI KĘPY LUBAWSKIEJ. 1930 R."
Współrzędne GPS: 50°19'26.9"N 21°02'57.0"EFigura Matki Boskiej Niepokalanej

ID: kepalubawska02
Opis: Figura Matki Boskiej Niepokalanej stoi na terenie prywatnym, za ogrodzeniem, niepodal pierwszej kapliczki na tej stronie opisywanej. Podobnie jak poprzednia ufundowana została w roku 1930, ale fundatorzy byli osobami prywatnymi. Nazywali się Marianna i Karol Czaplowie. Ładna figura Matki Boskiej, w charakterystycznej i często występującej pozie ustawiona jest na równie ładnej kwadratowej niewielkiej kolumnie. Kolumna jest starannie wykonana, ma ozdobny gzyms na górnej części i schodkowy fundament na dole. Z przodu kolumny, nisko napis "FUNDATOROWIE KAROL I MARYJANNA CZAPLOWIE. 1930 R.". Żeby napis zobaczyć trzeba się schylić, bowiem z drogi jest zza ogrodzenia niewidoczny. Obecny właściciel terenu - tu wielkie podziękowania, że zechciał ze mną porozmawiać - niestety nie znał historii związanej z tą kapliczką. Odkąd jest właścicielem tej działki kapliczka stoi na jego podwórku. Dba o jej otoczenie i wygląd, ale nie mógł nic więcej niż jest napisane na cokole o kapliczce powiedzieć.
Współrzędne GPS: 50°19'28.8"N 21°02'54.0"EProjekt i kodowanie Sławomir Cudny 2016. Materiały można wykorzystać za zgodą autora