Kapliczki i krzyże przydrożne Kars Dużych


Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanej na górce

ID: karsyduze01
Opis: Mała, metalowa kapliczka, z figurą Matki Boskiej Niepokalanej. Wykonana z metalowych kątowników, przeszklona z wszytkich stron. Daszek kapliczki w płaskiej blachy bez ozdób. Szafka z kapliczką umieszczona na metalowej rurze. Figurka w rzadko spotykanym dla tej postaci Matki Boskiej w naszej okolicy, białym kolorze. Kapliczka umiejscowiona jest wewnątrz czworoboku ze starych drzew, co przy założeniu, że roślinność ta posadzona została specjalnie dla tej kapliczki, może wskazywać na jej pochodzenie sprzed kilkudziesięciu lat. Sama kapliczka znajduje się na szczycie górki, przy drodze prowadzącej z Kars Małych do Kars Dużych. Brak informacji na temat dokładnej daty jej powstania jak również fundatorów.
Współrzędne GPS: 50°23'19.3"N 21°03'33.6"EKapliczka Matki Boskiej Niepokalanej

ID: karsyduze02
Opis: Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanej ustawiona na charakterystycznym, niespotykanym postumencie z metalowej rury, zakończonej na obydwu końcach pierścieniami. Szafka kapliczki wykonana z metalowych kątowników, całkowicie przeszklona. Dach szafki z blachy, zdobionej bardzo prostym, również wyciętym z blachy ornamentem, lekko zaokrąglony. Na szczycie metalowy, mały krzyż, również wycięty z grubej blachy. Kapliczka jest trudna do odnalezienia. Aby do niej dotrzeć trzeba przejechać około 200 metrów po polnej drodze, w którą przechodzi doprowadzona do domostwa droga asfaltowa. Otacza ją niewielki zagajnik z drzew liściastych. Kapliczką ktoś się opiekuje, całość jest odmalowana, figurka Matki Boskiej Niepokalanej również. Stojący obok stary, częściowo zrujnowany budynek gospodarczy, może wskazywać, że kapliczka ta stała pierwotnie na terenie prywatnym. Brak informacji na temat daty powstania kapliczki oraz jej fundatorów.
Współrzędne GPS: 50°22'50.3"N 21°03'41.5"EProjekt i kodowanie Sławomir Cudny 2016. Materiały można wykorzystać za zgodą autora