Kapliczki i krzyże przydrożne Grabowicy


Krzyż przydrożny

ID: grabowica01
Opis: Krzyż przydrożny w Grabowicy umieszczony jest przy bocznej drodze prowadzącej do Zborówka. Krzyż wykonany z metalowych, spawanych rur, z bardzo charakterystycznym zdobieniem. Do tylnych krawędzi rur dospawane są bowiem blachy z sześciokątnymi otworami. Na krzyżu umieszczona mała figura Chrystusa w kolorze srebrnym, nad nią daszek w kształcie półkola z blachy, której brzeg nacięty jest w trójkąty. Ramiona krzyża zakończone półkolami z metalowego płaskownika. Całość umieszczona w betonowym, kwadratowym postumencie. W przypadku tego krzyża znana jest dokładna data wykonania lub poświęcenia. Na postumencie odczytać można bowiem 12 V 1984. Na uwagę zasługuje otoczenie krucyfiksu, najbliższa okolica wyłożona jest kostką brukową, a dookoła postawiony jest niski, metalowy płotek. Otoczenie i sam krzyż jest zadbany. Fundator i intencja postawienia krzyża nieznane.
Współrzędne GPS: 50°22'27.7"N 21°06'32.8"EProjekt i kodowanie Sławomir Cudny 2016. Materiały można wykorzystać za zgodą autora