Kapliczki i krzyże przydrożne Biskupic


Krzyż przydrożny przed Biskupicami

ID: biskupice01
Opis: Żeliwny, odlewany krucyfiks z ukrzyżowanym Chrystusem, umieszczony jest na betonowym postumencie. Położenie kapliczki jest typowe, na rozwidleniu dróg z których jedna prowadzi do Pacanowa, druga do centrum Biskupic a trzecia do Zborówka. W przeszłości kapliczki często umieszczane były w takich miejscach. Stojące wokół cokołu betonowe słupki, z widocznymi w nich otworami, są pozostałością istniejącego tam wcześniej ogrodzenia, prawdopodobnie z metalowych lub drewnianych prętów. Data umieszczona na postumencie - 1929 - wskazuje na rok powstania kapliczki. Jako fundatorzy wymieniani są mieszkańcy wsi Biskupice, ale niżej widoczny jest również napis "Młodzieży". Według informacji pozyskanych dzięki uprzejmości p.Jarosława Banasika krucyfiks został ufundowany z pieniędzy, jakie po I wojnie światowej spółka myśliwska wpłaciła mieszkańcom za zgodę na polowania na ich polach. Pieniądze te zostały przekazane młodzieży, a ta ufundowała krucyfiks. Krzyż stał przy drodze, dzielącej pola folwarczne i włościańskie. Po sprzedaży majątku przez księcia Radziwiłła ludzie zaczęli kupować pola folwarczne i okazało się, że krzyż znalazł się w środku drogi. W związku z tym p.Fortuna z pomocą p.p.W.Kozła, H.Banacha, K.Mazura przestawili krzyż kilka metrów dalej od drogi i tak stoi po dzień dzisiejszy
Współrzędne GPS: 50°24'07.8"N 21°06'10.5"EKrzyż z 1896 roku

ID: biskupice02
Opis: Piękna, stara kapliczka przydrożna, pochodząca, według informacji na tabliczce umieszczonej na cokole, z 1896 roku. Jej fundatorami byli Józefa i Bartłomiej Wójtowiczowie. Żeliwny, odlewany krucyfiks, z zawieszoną na nim figurą Chrystusa, jest umieszczony na betonowym cokole, dobudowanym w późniejszym okresie. Wokół kapliczki, do której prowadzą betonowe schodki, znajduje się drewniany płotek, starannie pomalowany. Teren wokół porastają kwiaty. Pierwotnie krzyż stał w obrębie posiadłości fundatorów, jednak zmiany w zabudowie wsi spowodowały konieczność jego przeniesienia w obecne miejsce. Schody zostały dobudowane również w późniejszym okresie (informacje uzyskane dzięki uprzejmości p.Jarosława Banasika).
Współrzędne GPS: 50°24'08.5"N 21°06'34.5"EFigura Matki Boskiej Niepokalanej

ID: biskupice03
Opis: Kapliczka z figurą Matki Boskiej Niepokalanej położona jest w centrum Biskupic, w miejscu, gdzie rozchodzą się drogi. Figura Matki Boskiej Niepokalanej znajduje się w metalowej, przeszklonej szafce, zdobionej elementami wyciętymi z blachy ocynkowanej i spawanego drutu. Szafka umieszczona jest na betonowym cokole, wspartym na również betonowym, pomalowanym postumencie, otoczonym metalowym płotem o współczesnej konstrukcji.
Wcześniej w tym miejscu znajdowała się mała kapliczka, na drewnianym postumencie. Kilkadziesiat lat temu mieszkańcy za zebrane pieniądze, wspólnymi siłami wybudowali jej obecną wersję (informacje uzyskane dzięki uprzejmości Pana Jarosława Banasika).
Współrzędne GPS: 50°24'11.9"N 21°06'30.3"EProjekt i kodowanie Sławomir Cudny 2016. Materiały można wykorzystać za zgodą autora